Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projekt pn.: „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I" dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczął realizację projektu pn.: „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego " dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie na realizację projektu EFS na lata 2021-2022 wynosi 3 280 493,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 2 799 312,83 zł Celem projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę