Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Informacje dla niepełnosprawnych

W związku ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:
- poczta elektroniczna - krbo@praca.gov.pl (na ten adres można przesyłać zapytania, prośby
o umówienie spotkania w urzędzie, itp.),
- faks: 14 614 97 33,
- strona internetowa - bochnia.praca.gov.pl
Osoba słabo słysząca lub niesłysząca może także skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN, jednakże zobowiązana jest zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w szczególności w formie pisemnej pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faxem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę