Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego.   ...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę