Mapa urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Mapa urzędu

Parter

Mapa parteru - pomieszczenia opisane są poniżejSala 1 - Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe
Sala 2 - Pośrednictwo pracy dla pracodawców, Zatrudnianie cudzoziemców
Sala 3 - Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Sala 4 - Obsługa osób, Wydawanie zaświadczeń
Sala 5 - Organizacja refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Pok. 6 - Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W - Winda
T1 - Toaleta dla klientów
 

I Piętro

Mapa piętra - pomieszczenia opisane są poniżej Sekretariat - Pok. 13 - Dziennik Podawczy
Pok. 10 - Zespół ds. Kontroli
Pok. 11 - Stanowiska ds. Księgowości, Windykacja
Pok. 15 - Stanowisko ds. Kadr, Stanowisko ds. Statystyki
Sala 16 - Sala konferencyjno - szkoleniowa
Pok. 18 - Organizacja staży, Stanowiska ds. Projektów, Organizacja prac interwencyjnych, Robót publicznych, Prac społecznie-użytecznych
W - Winda
T2 - Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

partners

shortcut-links

 go-to-top