Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie na realizację projektu EFS na lata 2021-2022 wynosi 3 280 493,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 2 799 312,83 zł Celem projektu jest...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie na realizację projektu EFS na lata 2020-2021 wynosi 1 365 528,65 zł.  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top