Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Aktualności urzędu

Back

[Zamknięty] Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy i w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób zamieszkujących na wsi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

partners

shortcut-links

 go-to-top