Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia dla organizacji pozarządowych lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę