Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego.   ...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś...

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni z dniem 21 sierpnia 2015r. podpisał umowę na realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (I)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę