Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 .   Kwota dofinansowania na lata 2019-2020 będzie wynosić ogółem 2 120 054,29 zł  w...

  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)” - zakończony

  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni  realizował projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)"w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę